Med ”kund” avses den som registrerat sig hos BatteriGrossisten. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtida köp hos BatteriGrossisten. Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta det. Att avsluta eller att ändra dina uppgifter gör du under ”Mina sidor”.

Som kund skall du iaktta försiktighet av ditt användarnamn och lösenord hos BatteriGrossisten. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan.

BatteriGrossisten förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara service. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter.

BatteriGrossistens kundregister är konfidentiellt och vi förbinder oss att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från dig som kund.

Säkerhet

Vid registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du har alltid rätt att få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss.