BatteriGrossisten har semesterstängt vecka 30 och 31! - Tänk på att beställa batterier i god tid.

Insamlingskärl & Batteriholkar

Hos oss hittar ni det ni behöver för insamling av batterier och ljuskällor.

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter innebär att ett stort antal fraktioner ska utsorteras. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet.

Insamlade batterier kan vara en brandrisk
Ett batteri som inte är helt urladdat kan avge värme. Var på det kan börja brinna i en batteribehållare där inte värmen avleds. Placera behållare (med lock) för papper, glas, och batterier så långt ifrån varandra som möjligt. Batteribehållare bör ha ett lock av svårbrännbar plast och sitta fritt och luftigt så att värme som kan uppstå i batterier avleds. Släng inte papper eller annat lättantändligt material i batteribehållaren. Släng ingenting utanför avsedd behållare.

Visar alla 18 resultat