Batterier och tillbehör sedan 1997

Likriktare RC-serien

Likriktarprogram för alla typer av belastningar som t.e.x. telekom, larmanläggningar, ställverk, nödljusanläggningar m.fl.

Standardlarm utan M60 eller M70 kort
Likriktarfel, nätfel, säkringsfel
Hållspänningsfel
Temperaturgivarfel
Fjärravkänningsfel
Summalarmsrelä med fördröjning 10sek/10min

Med övervakning +M60
Utöver standard enligt ovan:
Överspänning med inställningsbar nivå
Underspänning med inställningsbar nivå
Batterikretstest med inställningsbar nedstyrningsnivå
Jordfel inställningsbar nivå

Med övervakning +M70
Utöver standard och M60 enligt ovan:
Separata relän för likriktarfel, hållspänningsfel,
överspänning, underspänning, batterifel, jordfel och summalarm.
Reläfördröjning likriktarfel/hållspänningsfel 10sek/10 min
Reläfördröjning över/underspänning 10sek – 30 min
Reläfördröjning jordfel 1 – 30 sekunder

Kontakta oss för yttligare information