Batterier och tillbehör sedan 1997

Hörapparatsbatterier

Zinkluft batteriet genererar spänningen genom att zink katalytiskt oxideras av syret i luften. Batteriet har små hål som släpper in luft i batteriet och som sedan levererar spänning i ca 3 – 4 månader. Hålen är övertäckta av en liten skyddsfilm som avlägsnas innan batteriet tas i bruk.

Tänk på att låta batteriet ligga i minst 1 minut efter att skyddsfilmen tagits bort innan du sätter batteriet i hörapparaten – Detta för att batteriet aktiveras av syre och ibland får inte batteriet tillräcklig syretillsättning om det sätts in direkt i applikationen.

Energitätheten i batteriet är mycket hög, kemin gör att endast låga strömuttag medges. Batteriets största användningsområde är hörapparater, men man kan även använda batteriet i bl.a. personsökare och telemetriutrustningar.