Batterier och tillbehör sedan 1997

Blybatterier Backup/Reservkraft/UPS

Ventilreglerade blybatterier (VRLA / SLA / PB)

Ventilreglerade blybatterier kallas ofta för täta eller underhållsfria batterier. Dessa benämningar är dock inte helt korrekta. Batterierna är underhållsfria på så vis att vattenpåfyllning varken är nödvändig eller möjlig, däremot behöver de översyn med jämna mellanrum. De är täta så tillvida att man kan installera batterierna i många olika positioner t.ex. liggande eller stående på sidan utan risk för elektrolytläckage.

Benämningen ventilreglerade står för att det för varje cell finns en backventil som släpper ut gas vid för högt tryck men förhindrar luft från att komma in. Gasbildning med för högt tryck kan uppstå vid felaktig laddning.

Urladdning

Kapaciteten (Ah) hos ett batteri är den elektricitetsmängd som batteriet kan lämna under vissa förhållanden vid urladdning. Kapaciteten är beroende av urladdningsström/urladdningstid, slutspänning och temperatur.

En vanlig beräkning av kapacitet är t.ex. C20 ner till en slutspänning 1,75 V/cell i 20°C – vilket innebär att man mäter energin man drar ur batterier med 1/20-del ström(A) av batteriets kapacitet per timme (0,05C) i förhållandet 20°C och detta mäts i enheten Amperetimmar (Ah).

Vid urladdning med högre ström och blir urladdningstiden kortare och även den tillgängliga kapaciteten minskas. Ju högre konstant ström(A) du drar ur ett batteri med, desto mindre kapacitet (Ah) får du ut. Även vid låg temperatur minskas den tillgängliga kapaciteten.

Vi rekommenderar dig att dimensionera att du har dubbla kapaciteten mot vad du förbrukar för maximal livslängd på blybatterier.

Du hittar här flera olika storlekar och åldersklassningar av backup-batterier och reservkraft.

Här hittar du ventilreglerade blybatterier för bland annat UPS, Larm, Nödljus, Telekommunikatiom, Gräsklippare, Lyftar, Mätinstrument och medicinsk utrustning. Tänk på att det kan finnas flera olika åldersklassningar i samma storlek.

Visar 1–24 av 45 resultat